Obecní knihovna Kosičky
Naposledy aktualizováno: 15.01.2019 21:20:02
Někteří čtou, aby přemýšleli- těch je málo. Někteří čtou aby psali- těch je víc. Někteří čtou aby mluvili- těch je nejvíc.
Návštěv :
Celkem : 3750
Týden : 5
Dnes : 0

Vojtěch Brádle


Nález mincí z obce Kosičky


Příspěvek k typologii pražských grošů Vladislava II. Jagellonského

 

V historickém jádru obce Kosičky, která se nachází severovýchodně od Chlumce nad Cidlinou v dnešním Královéhradeckém kraji, byl v roce 1930 objeven větší mincovní depot, jenž se měl původně skládat z přibližně 300 ražeb. Zatímco menší část mincí se ztratila, tak zbytek nálezu získalo muzeum v Chlumci nad Cidlinou, odkud byly později převedeny do dnešního Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Zachovanou část depotu tvoří pět pražských grošů Václava IV. (1378–1419), dvanáct pražských grošů Jiřího z Poděbrad (1458–1471) a 189 pražských grošů Vladislava II. Jagellonského (1471–1516). Celkově se jedná tedy o 206 ražeb. Zatímco mincovnictví prvních dvou jmenovaných panovníků představuje nálezový soubor jen minimálně, obsahuje relativně bohatý studijní materiál pražských grošů Vladislava II. Jagellonského. Nález zahrnuje četné zajímavé tzv. chyboražby, nové varianty a nové kombinace známých variant. Tyto mince mohou podstatným způsobem doplnit typologii Vladislavových grošů a obohacují naše znalosti o jejich variabilitě. V relativně značném množství se v depotu také objevují pražské groše vyražené stejnými razidly, které přitom náleží k různým typům, a nebylo prakticky možné je získat v rámci jediné obchodní transakce.

Zachovaná část depotu je popsána v podrobném katalogu, v němž nechybí četné fotografie jednotlivých ražeb. Vydáním katalogu Muzeum východních Čech v Hradci Králové obnovuje tradici publikování numismatických studií v řadě Fontes musei Reginaehradecensis. Publikaci o 84 stranách lze zakoupit osobně v budově muzea, objednat na adrese: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové nebo na internetových muzejních stránkách: http://www.muzeumhk.cz. Cena katalogu je 120,- Kč.

 

Na vydání publikace finančně přispěly:

 

Agropodnik Humburky a.s.     

Obec Kosičky

Stavreko s.r.o.

 

 
Proces zabral 0.0057 sekund času a 0.69MB paměti.