Naposledy aktualizováno: 25.05.2020 18:04:47
logo

Obecní knihovna Kosičky

Něco málo z kroniky obce a kroniky školy Kosičky

 

1873 - v obecních knihách se začalo psát latinkou.

1888 - v Kosičkách zřízena dvoutřídní škola (sbírka na knihy 14 zlatých 20 krejcarů + 5 zlatých darovalo panství - pořízeno 45 svazků knih - roku 1889 pořízeno dalších 11 svazků).

1895 - založena Hospodářsko čtenářská Beseda.

1907 - pravidelně dochází časopis Venkov.

1927 - zřízena veřejná knihovna.

1928 - se hojně užívalo knihovny.

1939 - postaven Dům kultury v něm vedle Úřadu je i knihovna a čítárna.

V padesátých letech sloučení veřejné a školní knihovny a umístění ve školní budově.

V osmdesátých letech knihovna přemístěna zpět do obecního kulturního domu kde má sídlo dodnes.

Knihovní fond v současné době čítá 1365 svazků + výměnné soubory ze střediskové knihovny v Chlumci nad Cidlinou.