Naposledy aktualizováno: 25.05.2020 18:04:47
logo

Obecní knihovna Kosičky

Cesta za pokladem

 

V obecní kronice obce Kosičky jsme se mimo jiné dočetli, že v roce 1930 bylo v zahrádce před okny domu čp. 6 nalezeno asi 300 kusů stříbrných mincí z roku 1500 a ještě starších. Vážily asi půl kilogramu. Dále již v kronice o nálezu není žádná zmínka.

V roce 2010 nám napsal z Muzea Hradce Králové pan Vojtěch Brádle. Sděloval nám, že mince nalezené v Kosičkách byly zatím 80 let jen uloženy v depozitáři a on byl pověřen kompletním zpracováním celého nálezu. Obrátil se na nás s žádostí o pomoc při získávání informací o obci Kosičky a okolnostech kolem nálezu pokladu. Po výměně několika dopisů jsme si domluvili schůzku v Kosičkách, znovu nakoukli do kroniky obce a prošli se s fotoaparátem k místu nálezu.

Začátkem roku 2011 nám pan Brádle napsal, že mincovní nález z Kosiček je kompletně zpracován a rukopis publikace o nálezu včetně fotodokumentace je připraven k vydání.

Bohužel v březnu přišel další e-mail od p. Brádle, který máte tady: dopis

 

Naše cesta za pokladem ještě nekončí!

 

 

poklad

poklad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dopise nám pan Brádle z muzea v Hradci Králové sděluje, že se nás finanční krize opravdu týká a zvažuje možnost naší spoluúčasti při financování nákladů na vydání zmíněné publikace.

Naše cesta za pokladem proto opravdu ještě nekončí. Jak to bývá v pohádkách, jsme na nerovné, trním zarostlé cestě nebo na rozcestí a nezbývá než něco pro vydání brožurky udělat. Vzít motyku a rýč, najít další poklad a ten použít na vyřešení problému asi není ten nejlepší nápad.

 

 

Naše cesta za pokladem pomaličku pokračuje, 26.5.2011 jsme v Kosičkách připravili besedu, na které nás p. V. Brádle seznámil s historií Kosiček a hlavně nám poutavě vyprávěl o nalezených mincích a odpovídal na naše dotazy. Beseda se vydařila, bylo to příjemné povídání, na které přišlo 27 občanů z Kosiček. Také jsme se dověděli, jak by měla naše cesta pokračovat. Nejdříve musíme najít dostatek peněz na vydání brožurky o nálezu mincí v Kosičkách, potom budou mince vystaveny ve Východočeském muzeu v Hradci Králové pro veřejnost (pro skupinu občanů z Kosiček s výkladem p. V. Brádle). Brožurka bude potom k dostání v Muzeu v HK a knihovně v Kosičkách, kde bude možnost si ji také vypůjčit.

Takže jsme se z nerovné, trnité cesty dostali do kalných vod našeho tržního financování kultury, kde vládne neviditelná ruka a pokoušíme se dát dohromady dostatek peněz. Finanční pomoc již odsouhlasila obec Kosičky, pomůže firma Stavreko z HK, finanční dar přislíbil Agropodnik Humburky a.s. a podílet se bude také Muzeum v Hradci Králové.

Pokud se vše podaří mohla by být brožurka na podzim roku 2011 na světě, a to by byl konec naší cesty za pokladem z Kosiček.

 

 

Cesta za pokladem v Kosičkách už opravdu končí. Peníze na financování vytištění se opravdu díky sponzorům - uvedeným v publikaci - podařilo dát dohromady, a tak jsme skoro "Pod stromeček" dostali pěkný dárek. Publikace o našem pokladu je již od 1.12.2011 volně prodejná v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Zájemci si ji také mohou objednat nebo vypůjčit v naší knihovně v Kosičkách. Publikace je vytištěna na pěkném křídovém papíře. Najdeme v ní řadu zajímavostí a fotografií nejen pro nás laiky, ale hlavně pro nunismatiky, kteří jistě ocení zvětšené fotografie jednotlivých mincí a jejich typové zařazení v katalogu. Nezbývá než poděkovat panu Vojtěchovi Brádle za jeho práci na přípravě publikace a poděkovat sponzorům za podíl na úspěšném dokončení naší cesty za pokladem. Děkujeme a někdy na nějaké cestě nebo cestičce v  Kosičkách nebo okolo Kosiček nashledanou.

 

Už jsme mysleli, že cesta za pokladem opravdu skončila, ale není tomu tak. Dostali jsme e-mail od pana Brádleho, ve kterém nám píše, že poklad bude přes léto vystaven ve Východočeském muzeu v Hradci Králové.

 

"Dobrý den,

tak konečně mohu říci, že jsem splnil svůj rest a depot z Kosiček je nyní u nás vystaven. Je to jen malá výstavka, ale mince jsou vystaveny všechny. Vystaven bude nyní přes léto, takže času na prohlédnutí je dost. Pokud ovšem nemáte žádný plán na zítřejší večer, tak se koná muzejní noc. Já se jí sice neúčastním, ale jinak tu bude bohatý doprovodný program, různá vystoupení, ... Pro řadu lidí asi nejlepší příležitost pro návštěvu muzea. Informaci o vystavení mincí přirozeně můžete šířit dál, pokud víte o někom, koho by to mohlo zajímat.
S přáním příjemného dne
Vojtěch Brádle"
 
Mince